Avis Legal

El present document té com a finalitat establir i regular les normes d’ús del lloc www.mas-valor.eswww.mes-valor.com (d’ara endavant el “Lloc”), entenent per Lloc totes les pàgines webs i les seves continguts propietat del titular d’aquest.

La utilització, accés, navegació i visualització de continguts allotjats en el Lloc atribueix la condició d’Usuari del mateix i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en el present Avís Legal. Les citades condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació i la Política de Privacitat que si és el cas resultin d’obligat compliment. L’Usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden sofrir modificacions.

El titular del Lloc podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

1.- TITULARITAT DEL LLOC.

El titular del present Lloc és Xavier Mañá Piñol, amb domicili en Gran Via de les Corts Catalans, 613, planta 1, 08007, Barcelona, i NIF 36982457K.

Pot contactar amb MÉS-VALOR/ MÉS-VALOR a través de la següent adreça de correu electrònic: [info@mas-valor.es / info@mes-valor.com]

2.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. 

El titular del Lloc per si o com a llicenciatari, es troba legalment facultat per a l’ús elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc). Així mateix, posseeix els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial -o es troba legalment facultat per a utilitzar-los- continguts en el Lloc.

En virtut del que es disposa en la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest Lloc, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del seu titular. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del titular del Lloc. Vostè podrà visualitzar els elements del Lloc i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc.

3.- EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT. 

El contingut, programes, informació i/o consells expressats en aquest Lloc han d’entendre’s com simplement orientatius. El titular del Lloc no respon de cap manera de l’efectivitat o exactitud d’aquests, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els Usuaris que facin ús d’ells, ja que són aquests els que hauran de decidir segons el seu criteri l’oportunitat d’aquests.

El titular del Lloc no serà responsable de les opinions abocades pels autors dels continguts, així com en fòrums, xats, o qualssevol altres eines de participació. Igualment, el titular del Lloc s’eximeix de les possibles vulneracions de drets de propietat intel·lectual i que siguin imputables a aquests autors.

El titular del Lloc queda eximit de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través dels seus productes o serveis. Ni tampoc pels Continguts prestats o oferts per terceres persones o entitats.

El titular del Lloc es reserva el dret d’eliminació d’aquells continguts que resultin inveraçes, inexactes i contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums.

El titular del Lloc es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Lloc i en el present Avís Legal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu Lloc.

El titular del Lloc declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del Lloc i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

No obstant això, el titular del Lloc no garanteix ni es fa responsable de:

La continuïtat dels continguts i serveis del Lloc;
L’absència d’errors en els continguts o serveis;
L’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc o en el servidor que el subministra;
La invulnerabilitat del Lloc i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en aquest;
La falta d’utilitat o rendiment dels continguts i serveis del Lloc;
Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que MÉS-VALOR/MÉS-VALOR estableix en el Lloc o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, o de qualsevol altre dret de tercers, haurà de notificar-lo immediatament al titular del Lloc, perquè es pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

4.- ENLLAÇOS.

En el cas que en el Lloc es disposés enllaços o enllaços cap a altres llocs d’Internet, inclosos xarxes socials, el titular del Lloc no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el titular del Lloc assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Sense perjudici de l’anterior, alguns enllaços estaran prèviament negociats o consensuats amb el responsable del contingut enllaçat, de manera que es generi una contraprestació per les accions realitzades lliurement per l’Usuari. Aquesta situació no afectarà en cap cas a l’exclusió de responsabilitat sobre el contingut enllaçat ni a la independència d’aquest mitjà de comunicació.

5.- CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC PER ALS USUARIS.

L’accés al present Lloc és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels Usuaris.

Queda expressament prohibit l’ús del Lloc amb finalitats lesius de béns o interessos del titular del Lloc o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzi les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) propietat del titular del Lloc, o de tercers.

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del Lloc. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que s’ofereixen a través del Lloc i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:

incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe, a la moral i a l’ordre públic;
difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, homòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
provocar danys en els sistemes físics i lògics de MÉS-VALOR/MÉS-VALOR, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

El titular del Lloc perseguirà l’incompliment del present Avís Legal, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

6.- POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Usuari obtindrà informació sobre el tractament de dades de caràcter personal que duem a terme en aquest lloc web, a través de l’enllaç a la Política de Privacitat.

7.- POLÍTICA DE COOKIES

El titular del Lloc podrà utilitzar cookies per a personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’Usuari pel seu lloc web. Per a més informació, l’Usuari pot consultar la Política de Cookies publicada en aquest Lloc.

8.- GENERALITATS

El titular del Lloc perseguirà l’incompliment de les condicions estipulades en el present Avís Legal, així com qualsevol utilització indeguda del seu Lloc exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

En el cas que qualsevol punt d’aquest Avís Legal fos considerat nul o inaplicable per l’Administració Pública o Administració de Justícia, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà la resta de continguts de l’Avís Legal.

El no exercici o execució per part del titular del Lloc de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord exprés i per escrit del titular del Lloc.

9.- MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA.

El titular del Lloc podrà modificar en qualsevol moment les condicions determinades en aquest Avís Legal, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades, sense necessitat d’avisar prèviament a l’Usuari.

10.- JURISDICCIÓ.

El present Avís Legal es regirà per la legislació espanyola. Sempre que la normativa que resulti si és el cas d’aplicació ho permeti, els Usuaris i el titular del Lloc se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui ser aplicable.

11.- CONTACTE

Si l’Usuari té qualsevol pregunta sobre les condicions reflectides en aquest Avís Legal, o si desitja fer qualsevol suggeriment o recomanació, pot dirigir-se al titular del Lloc a través de la següent adreça: Gran Via de les Corts Catalans, 613, planta 1, 08007 Barcelona i adreça de correu electrònic: info@mas-valor.es / info@mes-valor.com

Aquest Avís Legal ha estat revisat i publicat a 2 de setembre de 2021.

Scroll al inicio